Fotolab Nitra, minilab na expresné digitáne fotografie

Spracovanie fotografií

Digitálne a analogové fotografie

Farebné, čierno-biele fotografie spracovávame na fotografický papier KODAK ROYAL, Fujicolor Crystal Archive, KODAK ENDURA - METALIC. Každú fotografiu kvôli lepšej výslednej kvalite upravujeme dvakrát - farebne
i výrezovo. Poskytované rozmery na spracovanie fotografií od 9 x 13 do
70 x 100 cm. Iné neštandardné rozmery je možné vyhotoviť na požiadanie.

Digitalizácia filmov

Skenovanie kinofilmov je v rozlíšení od 1,6 do 17,4 MPX a uložené v grafických formátoch JPEG - BMP. Pri vyvolaní a spracovaní fotografií z kinofilmu 24- a 36-obrázkových dáme naskenovaný film na CD médium zdarma.

Grafické práce

Ponúkame tiež grafické práce - retušovanie portrétov, výrobu pozvánok, oznámení, retuš starých poškodených fotografií, skenovanie diapozitívov, skenovanie fotografií a uloženie na CD, vyhotovenie rôznych montáží podľa želania zákazníka.

Podmienky

Reklamácie fotografií
požadujeme predloženie predmetu reklamácie, blok o zaplatení, zákazkové vrecúško a lístok s potvrdeným výberom fotografií.
Filmy 35mm kinofilm
Negatívne filmy po spracovaní nastriháme po šiestich políčkach, pokiaľ zákazník nevyžaduje inak.
Nevyzdvihnuté zákazky
Po uplynutí doby jedného mesiaca od dohodnutého termínu prevzatia zákazky, prechádza na zákazníka - objednávateľa - riziko straty, zničenia či poškodenia predmetu zákazky.